Deze pagina werd in dit seizoen: 1376 keren bezocht.
Historie van de Stadscompetitie regio Helmond

Het ontstaan van de Stadscompetitie Helmond 1981

De stadscompetitie is ontstaan door een vraag van de heer Bert van Eijk (wedstrijdleider van de KNBB district Helmond) aan de heer Wim Ter Burg: "...of hij een aparte competitie kon opzetten voor bejaarden- en buurthuizen?"
Daarop werd toen geantwoord, zo gauw als ik in de vut kom heb ik daar wel tijd voor.
De laatste werkdag was vrijdag en op maandag stond Bert al aan de deur om te informeren, toen is de Stadscompetitie ontstaan.

In 1e instantie waren bijna alle bejaardenhuizen en buurthuizen vertegenwoordigt.
De competitie werd in het begin gerund door Wim Ter Burg.
Later toen het te groot dreigde te worden werd een bestuur in het leven geroepen.

Op een later tijdstip werd de competitie opgesplitst in een competitie voor bejaardenhuizen en een competitie voor ouderen en mindervaliden.

Beide competities hadden ten doel om de ouderen en mindervaliden naar buiten te krijgen en weer met elkaar bezig te zijn.

Momenteel kent de vereniging 2 ereleden.
Te weten:


Wim Ter Burg

Ad Claassen

Opmerkingen/suggesties over de inhoud van deze pagina graag doorgeven aan Hans van Beers, secretaris.